9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
emailسرور بدیعیان - عضو سازمان نظام روان شناسی ایران - عضو انجمن روان شناسی ایران تخصص : روان شناس خانواده ، ازدواج سابقه تحصیلی : - کارشناس روان شناسی بالینی - کارشناس ارشد روان شناسی عمومی سابقه شغلی : - بیش از 15 سال سابقه مشاوره در زمینه خانواده ، ازدواج ، تحصیلی و اعتیاد - مشاوره حضوری و تلفنی در مرکز مشاوره نوید - مشاوره حضوری و تلفنی در مؤسسه مشاوره ایرانیان - مشاوره در زمینه اعتیاد در کلینیک ترک اعتیاد روش صحیح و سجاد - مشاوره در زمینه اعتیاد در کلینیک ترک اعتیاد دکتر بحرینی - مشاوره تحصیلی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری - مشاوره تحصیلی آموزش و پرورش اصفهان ناحیه 4 - مشاوره خانواده در مؤسسه آوای مهر وطن زمینه فعالیت : 1. مشاوره قبل از ازدواج 2. مشاوره خانواده و حل تعارضات خانوادگی 3. مشاوره تحصیلی 4. مشاوره ترک اعتیاد به مواد مخدر ، مورفین و مواد محرک دوره های گذرانده : 1. کارگاه آزمونهای روان شناختی مرکز آموزش نیروی انسانی شهرری ، آبان 90 2. کارگاه بهداشت روانی مرکز آموزش نیروی انسانی شهرری ، آذر 90 3. کارگاه مقدماتی درمان مداخلات غیر دارویی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ، خرداد 90 4. کارگاه مبانی درمان مدخلات غیر دارویی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ، اسفند 90 5. کارگاه آموزشی مقدماتی هیپنوتیزم انجمن هیپنوتیزم ایران ، بهمن 92 6. کارگاه آموزشی تکمیلی هیپنوتیزم انجمن هیپنوتیزم ایران ، تیر 93 7. کارگاه روش های تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی مرکز احیاء ، آذر 94 8. کارگاه روش تشخیص درمان افسردگی مرکز احیاء ، دی 94