مشاوره دل آرام

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

حساسیت نسبت به انتقاد دیگران:
 در حضور دیگران ازنوجوان عیب جویی نکنید. اگر مساله ای مهم باشد صبر کنید تا موقعی که بتوانید با نوجوان صحبت کنید.

احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز:
 خصوصیات منحصر به فرد نوجوان را بپذیرید. در زمان مناسب بگویید که وقتی نوجوان بودید به شیوه ی مشابهی احساس می کردید و دیدگاه متعادل تری را ترغیب کنید.

آرمان گرایی و عیب جویی:
 به توقعات غرورآمیز و اظهارات عیب جویانه ی نوجوان صبورانه پاسخ دهید. به ویژگی های مثبت هدف ها اشاره کنید و به نوجوان کمک کنید تا دنیا و افراد را آمیزه ای از محاسن و معایب ببینند.

مشکل در تصمیم گیری های روزمره:
 از تصمیم گیری برای نوجوانان خودداری کنید. تصمیم های کارآمد را الگو قرار دهید و درباره ی محاسن و معایب گزینه ها، اختمال پیامدهای مختلف و درس گرفتن از انتخاب های نادرست توصیه های سیاستمدارانه ارائه دهید.

منبع: روانشناسی رشد، جلد دوم. تالیف: لورا برک ترجمه: یحیی سید محمدی

 

مقالات مرتبط با این مطلب

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

مشاوره تلفنی خانواده

تست روانشناسی تصویری

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

مشاوره تلفنی کودک و نوجوان

مشاوره اختلالات روانی و جنسی

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

تست شخصیت شناسی

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان