تحریک زنان تابع سه مرحله است

#مرحله_اول

ذهن و مرحله دوم احساس مرحله سوم لمس این در حالیست که تحریک پذیری مردان بیشتر ذهنی است بعبارتی یک مرد قادر است با یک جرقه ذهنی بصورت کامل در حالت تحریک جنسی قرار بگیرد.

 #تحریک_ذهنی
 در اکثر خانم ها بوجود می آید و تا حد زیادی بر گرفته از میل جنسی آنهاست ( همانند آقایان ) اما تحریک پذیری احساسی که به مراتب برای یک زن مهم تر است تنها در صورتی شکل میگیرد که زن نسبت به فرد مورد نظر احساس داشته باشد، فاکتوری که در مردان شاید وجود ندارد یا خیلی کمرنگ باشد بدین معنا که مردان برای برقراری رابطه جنسی به احساس همانند خانم ها نیاز ندارند.

 #تحریک_پذیری_لمسی
بعد از دو تحریک پذیری ذهنی و احساسی عامل مهم دیگر تحریک پذیری لمسی است که همانطور که از اسم آن مشخص است بر اساس تماس فیزیکی با بدن شکل میگیرد، تحریک پذیری لمسی خود شامل دو بخش از اندامها میشود گام اول اندام های جنسی که باعث تحریک بیشتری نسبت به سایر اندامها میشود و گام دوم لمس سایر اندامها، بدن زنان از سر تا پا میتواند در تحریک لذت جنسی آنها موثر باشد.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

چند روش موثر ترک عادت خود ارضایي

8 اشتباه زنانه در رابطه جنسی و راه حل آنها

کارهایي که باعث از بین رفتن حس و میل سکس در زنان می شود

با بی توجهی همسرم چه کنم؟

نگرانی مردان نسبت به اندازه آلت خود!

راهکارهای درمان زودانزالی

اختلاف سنی بالا زوجین و مشکل روابط جنسی

چطور به روابط نامشروع نه بگویید؟

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي