7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

1) همخوانی سرشت و منش شخصیتی، خلقی و وسواسی
2) همخوانی جنسی - آمیزشی
3) همخوانی سن و سالی
4) همخوانی اجتماعی - اقتصادی
5) همخوانی فرهنگی - مذهبی و سیاسی
6) همخوانی تحصیلی - شغلی
7) همخوانی فیزیکی - پیکری (قد و وزن)

 

مقالات مرتبط با این مطلب

اگر قصد ازدواج دارید

اجازه دهید نوزادان برای خواب بهتر گریه کنند

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

اصول رفت و آمد در دوران عقد

برای کسی که هنوز با او ازدواج نکرده اید

انتخاب صحيح در رابطه

احساسات گمراه کننده در انتخاب همسر

ازدواج با این افراد خطرناک است

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟