9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

1) همخوانی سرشت و منش شخصیتی، خلقی و وسواسی
2) همخوانی جنسی - آمیزشی
3) همخوانی سن و سالی
4) همخوانی اجتماعی - اقتصادی
5) همخوانی فرهنگی - مذهبی و سیاسی
6) همخوانی تحصیلی - شغلی
7) همخوانی فیزیکی - پیکری (قد و وزن)

 

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟ قسمت دوم

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟ قسمت دوم

ازدواجهایی که ریسک بالاتری دارند

ازدواجهایی که ریسک بالاتری دارند

مخارج دختر در دوران عقد بر عهده کیست ؟

مخارج دختر در دوران عقد بر عهده کیست ؟

برای کسی که هنوز با او ازدواج نکرده اید

برای کسی که هنوز با او ازدواج نکرده اید

مشکلات نامزدی طولانی

مشکلات نامزدی طولانی

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

دیدگاه ها.................