9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

1) همخوانی سرشت و منش شخصیتی، خلقی و وسواسی
2) همخوانی جنسی - آمیزشی
3) همخوانی سن و سالی
4) همخوانی اجتماعی - اقتصادی
5) همخوانی فرهنگی - مذهبی و سیاسی
6) همخوانی تحصیلی - شغلی
7) همخوانی فیزیکی - پیکری (قد و وزن)

 

چند توصیه مهم برای ازدواج موفق دختران و پسران

چند توصیه مهم برای ازدواج موفق دختران و پسران

انتخاب صحيح در رابطه

انتخاب صحيح در رابطه

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

با این نشانه ها از ازدواج با نامزد منصرف شوید

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

قواعد ارتباط موثر زوجين

قواعد ارتباط موثر زوجين

دیدگاه ها.................