9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

1) همخوانی سرشت و منش شخصیتی، خلقی و وسواسی
2) همخوانی جنسی - آمیزشی
3) همخوانی سن و سالی
4) همخوانی اجتماعی - اقتصادی
5) همخوانی فرهنگی - مذهبی و سیاسی
6) همخوانی تحصیلی - شغلی
7) همخوانی فیزیکی - پیکری (قد و وزن)

 

خانوم ها بخونند!

خانوم ها بخونند!

رابطه جنسي در دوران عقد

رابطه جنسي در دوران عقد

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

روابط احساسی که نتیجه ندارد

روابط احساسی که نتیجه ندارد

دیدگاه ها.................