9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

7 همخوانی ضروری میان دو نفر در مشاوره پیش از ازدواج

1) همخوانی سرشت و منش شخصیتی، خلقی و وسواسی
2) همخوانی جنسی - آمیزشی
3) همخوانی سن و سالی
4) همخوانی اجتماعی - اقتصادی
5) همخوانی فرهنگی - مذهبی و سیاسی
6) همخوانی تحصیلی - شغلی
7) همخوانی فیزیکی - پیکری (قد و وزن)

 

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟

چطور یک دختر را عاشق خود کنیم؟

قواعد ارتباط موثر زوجين

قواعد ارتباط موثر زوجين

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

ازدواج

ازدواج

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی  آیند؟

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی آیند؟

دیدگاه ها.................