مشاوره دل آرام

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

enlightened زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
enlightened زنان وابسته و دست و پا چلفتی
enlightened زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
enlightened  زن هایی که خود را دست کم می گیرند
enlightened زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
enlightened زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
enlightened زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
enlightened زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند

 

مقالات مرتبط با این مطلب

مرد ها عاشق زنانی می شوند که بتوانند برای او کاری کنند‎

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

راههای آشتی با مردان

نقش خود مردان در هوسرانی

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

دوستت دارم!

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

سیاست های زنانه

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم