مشاوره دل آرام

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

enlightened زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
enlightened زنان وابسته و دست و پا چلفتی
enlightened زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
enlightened  زن هایی که خود را دست کم می گیرند
enlightened زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
enlightened زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
enlightened زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
enlightened زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند

 

مقالات مرتبط با این مطلب

علایم جاده زندگی زناشویی

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

راههای ثابت کردن دوست داشتن

یک واقعیت تلخ از عشق و عاشقی

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

دوست داشتن واقعی همسر

چگونه در زندگی مشترک عمل کنیم؟

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند