مشاوره دل آرام

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

enlightened زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
enlightened زنان وابسته و دست و پا چلفتی
enlightened زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
enlightened  زن هایی که خود را دست کم می گیرند
enlightened زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
enlightened زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
enlightened زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
enlightened زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند

 

مقالات مرتبط با این مطلب

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

چگونه یک زوج خوشبخت شویم؟

خیانت یعنی:

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

خانوم ها بخونن

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد