9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

enlightened زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
enlightened زنان وابسته و دست و پا چلفتی
enlightened زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
enlightened  زن هایی که خود را دست کم می گیرند
enlightened زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
enlightened زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
enlightened زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
enlightened زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند

 

 5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

خیانت در زناشویی

خیانت در زناشویی

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حمایت یا دخالت، مساله این است!

چگونه زن و شوهر می توانند حامی  یکدیگر باشند؟

چگونه زن و شوهر می توانند حامی یکدیگر باشند؟

چند نكته كلیدی برای روابط عروس و خواهر شوهر

چند نكته كلیدی برای روابط عروس و خواهر شوهر

دیدگاه ها.................