مشاوره دل آرام

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

enlightened زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
enlightened زنان وابسته و دست و پا چلفتی
enlightened زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
enlightened  زن هایی که خود را دست کم می گیرند
enlightened زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
enlightened زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
enlightened زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
enlightened زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند

 

مقالات مرتبط با این مطلب

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

چگونه در زندگی مشترک عمل کنیم؟

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

نقش خود مردان در هوسرانی

قابل توجه خانم ها

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

برای عاشق شدن همسرتون نسبت به شما

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟