مشاوره دل آرام

سیاست های همسرداری

شیوه انتقاد از همسر

heart زمان انتقاد
زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

 heartمکان انتقاد
هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

heart زبان انتقاد
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

heart انتقاد غیر مستقیم
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

heart میزان انتقاد
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

heart عیب جویی ممنوع
انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

یک روح هستیم در 2 جسم

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

دوستت دارم!

توقعات بی جا از همسر

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

چند نكته كلیدی برای روابط عروس و خواهر شوهر

خیانت در زناشویی