9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

آداب استفاده از تاكسي

آداب استفاده از تاكسي

yesدر تاکسی با کسی تماس تلفنی برقرار نکنید. و چنانچه مجبور بودید بطور خلاصه صحبت نمائید تا موجب اذیت و آزار دیگران نشوید.

yesسعی کنید همیشه قبل از پیاده شدن کرایه خود را آماده و پرداخت نمائید.

yesسعی نمائید قبل از سوار شدن به تاکسی، پول خرد همراه داشته باشید.

yesهمه ماشين ها تاکسی نیستند؛ بنابراین توجه نمائید که حتما سوار تاکسی شوید.

yesدر داخل تاکسی ها، هیچگونه خوردنی و آشامیدنی تعارف شده را قبول ننمائید.

yesزمانی که در ایستگاه و یا در کنار خیابان منتظر تاکسی هستید، به راننده زل نزنيد . . . برای توقف تاکسی دست خود را بالا ببرید.

 

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

دید مردان نسبت به زنان!!!

دید مردان نسبت به زنان!!!

نکات جالب روانشناسی

نکات جالب روانشناسی

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

علل ایجاد درد در آلت مردانه

علل ایجاد درد در آلت مردانه

دیدگاه ها.................