9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

آداب استفاده از تاكسي

آداب استفاده از تاكسي

yesدر تاکسی با کسی تماس تلفنی برقرار نکنید. و چنانچه مجبور بودید بطور خلاصه صحبت نمائید تا موجب اذیت و آزار دیگران نشوید.

yesسعی کنید همیشه قبل از پیاده شدن کرایه خود را آماده و پرداخت نمائید.

yesسعی نمائید قبل از سوار شدن به تاکسی، پول خرد همراه داشته باشید.

yesهمه ماشين ها تاکسی نیستند؛ بنابراین توجه نمائید که حتما سوار تاکسی شوید.

yesدر داخل تاکسی ها، هیچگونه خوردنی و آشامیدنی تعارف شده را قبول ننمائید.

yesزمانی که در ایستگاه و یا در کنار خیابان منتظر تاکسی هستید، به راننده زل نزنيد . . . برای توقف تاکسی دست خود را بالا ببرید.

 

خانم جذابـــــ

خانم جذابـــــ

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

3 راه حل کاربردی برای مقابله با استرسهای زندگی

3 راه حل کاربردی برای مقابله با استرسهای زندگی

از بیان جمله‌هایی که به خودباوری کودک لطمه می‌زند، بپرهیزید

از بیان جمله‌هایی که به خودباوری کودک لطمه می‌زند، بپرهیزید

قدرت تلقین

قدرت تلقین

"سندرم اخي پسرم"

دیدگاه ها.................