9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

1. قبل از اینکه چیزی بگویید فکر کنید.

در زمان عصبانیت خیلی راحت ممکن است چیزهایی را به زبان بیاورید که بعداً از گفتن آنها حسابی پشیمان شوید. چند دقیقه مکث کرده، چیزی به زبان نیاورید و فکرتان را جمع کنید و بگذارید طرف‌مقابلتان هم همین کار را بکند

2. وقتی آرام‌تر شدید، عصبانیت تان را ابراز کنید.

وقتی توانستید روشن و واضح فکر کنید، ناراحتی‌تان را به طریقی قاطع اما نه هجومی ابراز کنید. نگرانی‌ها و نیازهایتان را به روشنی و وضوح کامل بدون اینکه موجب ناراحتی طرف‌مقابل شوید، برای او شرح دهید.

3. کمی ورزش کنید.

فعالیت جسمی به خالی کردن استرس‌هایی که موجب عصبانیت می‌شود کمک می‌کند. اگر احساس می‌کنید عصبانیتتان در حال افزایش است، برای پیاده‌روی بروید یا زمانی را برای انجام فعالیت فیزیکی موردعلاقه‌تان صرف کنید.

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

کمک به  فرد معتاد ( ویژه خانواده)

کمک به فرد معتاد ( ویژه خانواده)

نفرآخر شدن خیلی راحته ...

نفرآخر شدن خیلی راحته ...

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

مهرمادری؛ سرمایه‌ای برای زندگی

امپاتی (empathy ) چیست؟

امپاتی (empathy ) چیست؟

دیدگاه ها.................