9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

طعنه زدن

طعنه زدن

که متاسفانه زبان فارسی جان می دهد برای طعنه زدن- یکی از بدترین شیوه های تربیتی والدین است. کودک خردسال تر اصلا توانایی ذهنی هضم طعنه را ندارد.

برای همین وقتی والدین به کودک خردسال تری مثلا می گویند "آره. تو هم که چه قدر خوب بلدی سفره پهن کنی" و منظورشان اشاره به خرابکاری یک هفته پیش کودک است. کودک اولش فکر می کنر واقعا تعریف شنیده اما زبان بدن و رفتارهای والدین چیز دیگری می گوید و این کودک را سرخورده می کند.

طعنه زدن برای فرزندان یازده سال به بالا که معنای طعنه را می فهمند واقعا آزار دهنده است. تاثیر این طعنه ها تا سال های سال به شکل های مختلف در کودک می ماند. یک کودک طعنه شنیده به احتمال بسیار به یک بزرگسال طعنه زن، سخت گیر، خود سرزنشگر، بی اعتماد به نفس یا مجموعی از همه این ها بدل می شود.

 

به اين دلايل براي كودكان موبايل و تبلت نخريد:

به اين دلايل براي كودكان موبايل و تبلت نخريد:

بد غذایی کودکان

بد غذایی کودکان

نحوه برخورد با فرزند اول بعد از تولد فرزند دوم

نحوه برخورد با فرزند اول بعد از تولد فرزند دوم

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

طعنه زدن

طعنه زدن

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

دیدگاه ها.................