مشاوره دل آرام

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

1 – در حضور فقیر . دم از مال و منالت نزن
2 – در حضور بیمار . سلامتیت را به رخش نکش
3 – در حضور ناتوان . قدرت نمایی نکن
4 – در برابر غصه دار. خوشحالی نکن
5 – در برابر زندانی. آزادی ات رو جلوه نمایی نکن
6 – در حضور افراد بدون فرزند. از فرزندت تعریف و نوازش نکن
7 – در برابر یتیم. از پدر و مادرت نگو

 

مقالات مرتبط با این مطلب

روش رها شدن از آزارخاطرات بد

باید بدانیم!!!

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ چیست؟

راهکارهایی برای خوشبختی

5 راز موفقیت استیو جابز

به خاطر خودت می گم!

بانو...

روانشناسی لبخند