مشاوره دل آرام

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

1 – در حضور فقیر . دم از مال و منالت نزن
2 – در حضور بیمار . سلامتیت را به رخش نکش
3 – در حضور ناتوان . قدرت نمایی نکن
4 – در برابر غصه دار. خوشحالی نکن
5 – در برابر زندانی. آزادی ات رو جلوه نمایی نکن
6 – در حضور افراد بدون فرزند. از فرزندت تعریف و نوازش نکن
7 – در برابر یتیم. از پدر و مادرت نگو

 

مقالات مرتبط با این مطلب

قدرت تلقین

زن ها قلب خانه اند

انواع تیپ های شخصیتی

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

مثبت اندیشی

چطور یك جنتلمن واقعی باشید؟

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!