مشاوره دل آرام

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

1 – در حضور فقیر . دم از مال و منالت نزن
2 – در حضور بیمار . سلامتیت را به رخش نکش
3 – در حضور ناتوان . قدرت نمایی نکن
4 – در برابر غصه دار. خوشحالی نکن
5 – در برابر زندانی. آزادی ات رو جلوه نمایی نکن
6 – در حضور افراد بدون فرزند. از فرزندت تعریف و نوازش نکن
7 – در برابر یتیم. از پدر و مادرت نگو

 

مقالات مرتبط با این مطلب

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

اجازه ندهید!!!

به خاطر خودت می گم!

با ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ

وقتی صبرتان لبریز می‌شود چه باید بکنید

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

راههای افزایش حافظه

خانوم عزیز!!!