شگردهای جذابیتـــــ

#متین_و_موقر

 مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم : افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال، دارای #تسلط بیشتری هستند.

 کسانی که بر میل جنسی، میل غذا خوردن، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند، #جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند.

کسانی که غریزی و هوی هوسی هستند و مدام در پاسخ به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل نمایند و خصوصا به زبان و نگاه خود مسلط نیستند،

هیچگاه به #جذابیتی كه انتظار دارند دست نخواهند یافت و مسلما بدون كسب جذابیت از تاثیرگذاری هم خبری نیست

 

مقالات مرتبط با این مطلب

راهکارهایی برای خوشبختی

رژیم غذایی لاغری

دید مردان نسبت به زنان!!!

حتما بخوانید!!!

تمرین روزانه استرس

تفاوت ترس و اضطراب

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

اختلال خواب و راهكارهايی برای خواب راحت

داستان کوتاه