9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

شگردهای جذابیتـــــ

شگردهای جذابیتـــــ

#متین_و_موقر

 مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم : افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال، دارای #تسلط بیشتری هستند.

 کسانی که بر میل جنسی، میل غذا خوردن، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند، #جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند.

کسانی که غریزی و هوی هوسی هستند و مدام در پاسخ به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل نمایند و خصوصا به زبان و نگاه خود مسلط نیستند،

هیچگاه به #جذابیتی كه انتظار دارند دست نخواهند یافت و مسلما بدون كسب جذابیت از تاثیرگذاری هم خبری نیست

 

بخشيدن ،كليد ورود به دنياي عشق

بخشيدن ،كليد ورود به دنياي عشق

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

داستان کوتاه

داستان کوتاه

اختلاف نظر افراد

اختلاف نظر افراد

دیدگاه ها.................