مشاوره دل آرام

2 ویژگی تعیین کننده افراد موفق

1 - افراد موفق هنگام مواجهه با موقعیت های جدید و تغییرات بزرگ به خود می گویند :
" می دونم این موقعیت ترسناکه اما انجامش میدم "

و شعارشان این است :
"بترس ولی انجام بده "

2 - افراد موفق هنگام روبرو شدن با چالش های بزرگ و موقعیت های مبهم بجای اینکه بگویند :
" اگر نشد چی ؟ "

به خود می گویند :

" اگر شد چی ؟"
"اگر اینبار موفق شدم چی ؟"
"اگر جواب مثبت بود چی ؟"

این تغییر رویکرد و تغییر نگرش شما را از یک فرد منفی گرای ناخوآگاه به فردی مثبت اندیش تبدیل می کند
یادتان باشد وقتی می ترسید احتمال گرفتن تصمیم های اشتباه زیاد است.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

نکات جالب روانشناسی

داستان واقعي، حتما بخوانيد

قدرت تلقین

باید بدانیم!!!

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

انواع تیپ های شخصیتی

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟