9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

پندانه های زیبا

پندانه های زیبا

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید ، قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید .

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد

ایستادگی کن تا روشن بمانی . شمع های افتاده خاموش می شوند .

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد.

دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد

هیچ کدام از ما با “ای کاش”  به جایی نرسیده‌ایم

“زمان” وفاداریه آدمها را ثابت میکند نه “زبان”

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوانیم بگوئیم اما گفته ها را نمیتوانیم پس بگیریم

خودبینی ، دیدن خود نیست ، خودبینی . ندیدن دیگران است

هیچ آرایشی شخصیت زشت را  نمی پوشاند

آدمـها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار و به اندازه ظــرفیت آنها ابراز کن

 

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

3 راهکار برای کنترل خشم

3 راهکار برای کنترل خشم

سرد مزاجی

سرد مزاجی

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

پیش به سوی آرامش

پیش به سوی آرامش

دیدگاه ها.................