مشاوره دل آرام

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

همسرداری

همسران زرنگ

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

قابل توجه خانم ها

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!