کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

راز های زنان

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

خیانت زنان به مردان

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

پذيرش مسوليت در زندگي

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟