مشاوره دل آرام

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

سیاست های زنانه

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

پذيرش مسوليت در زندگي

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

دوستت دارم!

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟