مشاوره دل آرام

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

همه همسر زیبا می خواهند

همسران زرنگ

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

سیاست های زنانه قسمت دوم

علل فاصله گرفتن همسران از یکدیگر

اینگونه محبوب قلب همسرتان می شوید

زوج ها جوان بخوانند!