مشاوره دل آرام

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

چگونه با همسرمان مهربان باشیم؟

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

چند نكته كلیدی برای روابط عروس و خواهر شوهر

راههای ثابت کردن دوست داشتن

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های زنانه قسمت دوم

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر