9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

بوسه باعث ترشح اندورفین و اکسیتوسین می شود. به همین دلیل باعث می شود احساس خوشحالی کنید و استرس کمتر داشته باشید و انرژی مثبت بیشتری حس کنید.

لب های شما بسیار حساس هستند و یکی از دلایل لذت بخش بودن بوسه نیز همین است. لب ها فوق حساس هستند، زیرا حدود 10 هزار عصب در لب هایتان وجود دارند.

مطالعات متعددی نشان داده اند که زوج هایی که یکدیگر را می بوسند بیشتر عمر می کنند.

به ازای هرچند لحظه ای که همسرتان را می بوسید 5 کالری می سوزانید.

 

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي

‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

نگرانی مردان نسبت به اندازه آلت خود!

نگرانی مردان نسبت به اندازه آلت خود!

  عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

بیماریهایی که میل جنسی را کاهش میدهند

بیماریهایی که میل جنسی را کاهش میدهند

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

دیدگاه ها.................