اجازه ندهید!!!

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
 سخنان دیگران باعث رنجش‌تان شوند.
 اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن‌تان شوند.
 نابینایی دیگران هدف‌تان را پنهان کند.
 ناباوری دیگران عشق‌تان را لکه دار کند...

 اجازه دهید ...
 کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام‌بخش‌شان باشد و مسیرشان را روشن کند.
 اعمالتان زنجیرهای دیگران را باز کند.
 دست‌هایتان چشم‌بند را از دید دیگران کنار بزند.
 عشق‌تان یک نمونۀ درخشان برای دیگران باشد، الهام‌بخش باورشان شوید.
و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

10 نکته برای ارتقای مهارت های ارتباطی

پنج دقیقه همراهی با زنی زیبا مردان را به ۸ بیماری مبتلا می‌کند!

دزدی بانک

روانشناسی لبخند

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

چرا برخی از ما چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه درد و رنج ماست؟!

٩ باورى كه باعث بروز رفتار پرخاشگرانه ميشوند.