مشاوره دل آرام

اجازه ندهید!!!

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
 سخنان دیگران باعث رنجش‌تان شوند.
 اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن‌تان شوند.
 نابینایی دیگران هدف‌تان را پنهان کند.
 ناباوری دیگران عشق‌تان را لکه دار کند...

 اجازه دهید ...
 کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام‌بخش‌شان باشد و مسیرشان را روشن کند.
 اعمالتان زنجیرهای دیگران را باز کند.
 دست‌هایتان چشم‌بند را از دید دیگران کنار بزند.
 عشق‌تان یک نمونۀ درخشان برای دیگران باشد، الهام‌بخش باورشان شوید.
و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

تعریف عزت نفس

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟

آیا میدانید!!!

راه های کاهش استرس

خودشناسی

افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند....

فرق بین عشق ودوست داشتن ازدیدگاه دکتر علی شریعتی

عادت که در 7 دقیقه زندگی‌تان را 7 برابر شاد می‌کند

کلیدهای جذابیت