9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

اجازه ندهید!!!

اجازه ندهید!!!

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
 سخنان دیگران باعث رنجش‌تان شوند.
 اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن‌تان شوند.
 نابینایی دیگران هدف‌تان را پنهان کند.
 ناباوری دیگران عشق‌تان را لکه دار کند...

 اجازه دهید ...
 کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام‌بخش‌شان باشد و مسیرشان را روشن کند.
 اعمالتان زنجیرهای دیگران را باز کند.
 دست‌هایتان چشم‌بند را از دید دیگران کنار بزند.
 عشق‌تان یک نمونۀ درخشان برای دیگران باشد، الهام‌بخش باورشان شوید.
و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد ...

 

با بدشانسی مقابله کنیم

با بدشانسی مقابله کنیم

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

تنش ها و رابطه آن با سلامت روان

تنش ها و رابطه آن با سلامت روان

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

دیدگاه ها.................