مشاوره دل آرام

اجازه ندهید!!!

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
 سخنان دیگران باعث رنجش‌تان شوند.
 اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن‌تان شوند.
 نابینایی دیگران هدف‌تان را پنهان کند.
 ناباوری دیگران عشق‌تان را لکه دار کند...

 اجازه دهید ...
 کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام‌بخش‌شان باشد و مسیرشان را روشن کند.
 اعمالتان زنجیرهای دیگران را باز کند.
 دست‌هایتان چشم‌بند را از دید دیگران کنار بزند.
 عشق‌تان یک نمونۀ درخشان برای دیگران باشد، الهام‌بخش باورشان شوید.
و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

اصالت ذاتی بهتر است یا تربیت خانوادگی؟

چای مناسب برای هر گروه خونی چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

آمار جدید در ایران: کاهش ازدواج و افزایش «خانواده‌های تک‌نفره

دلایل کم رویی

راه های کاهش استرس

راههای آرامش ذهن

دیگران را ببخشید…

١٢ نکته جالب درباره ی سفر و مغز شما