مشاوره دل آرام

امپاتی (empathy ) چیست؟

"امپاتی" به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد.  او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد ، تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدمها را می بیند ، و در این شلوغی چیز دیگری نمی بیند.

از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است. هرچه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند ، ارتباطهای صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت... روانشناسان معتقدند که امپاتی می تواند تا حد زیادی مشکلات خانوادگی را که عموما از عدم درک متقابل ناشی می شود ، حل و فصل کند... اگر پدر و یا مادر هستید خودتان را جای فرزندتان بگذارید ، آیا چنین والدینی را دوست دارید؟ خودتان را جای همسر ، معلم ، شاگرد ، فروشنده ، خریدار و یا دوستتان... بگذارید؛آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟ توانایی امپاتی را تمرین کنید و  در خود افزایش دهید.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

انواع تیپ های شخصیتی

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

خانم جذابـــــ

راهکارهایی برای خوشبختی

نفرآخر شدن خیلی راحته ...

تحول خودکارآمدی

4 راه مقابله با استرس

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

باورها و قواعد ذهني مخرب