9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

روانشناسي محبت بي تناسب

روانشناسي محبت بي تناسب

عشقي که با تألم همراه باشد، عشقی ناسالم است.

وقتي بخش اعظم صحبت ما با دوستان نزدیکمان درباره کسی است که او را دوست داریم،
وقتی به او و به مسائلش، افکار و احساساتش بهای بیش از اندازه می دهیم،

وقتي تقریباً همه جملات مان را با نام او شروع می کنیم، عشق بی تناسب داریم و شیفته هستیم.

وقتي از دمدمی مزاجیها، از بدخلقیها، از بی تفاوتی ها و از تحقیر کردنهایش بی تفاوت می گذریم، عشق بی تناسب داریم.

وقتي بسیاری از ویژگیها، ارزشها و رفتارهایش را نمی پسندیم و با این حال با آنها کنار می آییم و فرض را بر این می گذاریم که اگر بیشتر محبت کنیم می توانیم او را تغییر دهیم، شیفته بی جهت هستیم و عشق بی تناسب داریم.

به رغم همه این نارضایتی ها، شیفتگی به قدری میان زنان شایع است که گمان می کنیم روابط زن و مرد نباید از این چارچوب خارج باشد. برای بسیاری از ما این تجربه بارها تکرار شده است.

 در این کتاب به این موضوع می پردازد که چرا بسیاری از زنانی که میل به بذل محبت دارند همسرانی نصیبشان می شود که عشق خود را از آنها دریغ می کنند،
 چرا در حالی که رابطه ای نیازهای ما را برطرف نمی کند، همچنان به آن ادامه می دهیم.

کتاب "زنان شیفته، روانشناسی محبت بی تناسب"
نوشته "رابین نوروود"
ترجمه "مهدی قراچه داغی"

 

10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان

10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

چگونه بفهمیم که یک مرد به ما علاقه دارد

چگونه مرد جذاب باشید

چگونه مرد جذاب باشید

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

خانم جذابـــــ

خانم جذابـــــ

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

دیدگاه ها.................