9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛ شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

پنج دقیقه همراهی با زنی زیبا مردان را به ۸ بیماری مبتلا می‌کند!

پنج دقیقه همراهی با زنی زیبا مردان را به ۸ بیماری مبتلا می‌کند!

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

باید بدانیم!!!

باید بدانیم!!!

به خاطر خودت می گم!

به خاطر خودت می گم!

دیدگاه ها.................