9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛ شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

دزدان انرژي رواني

دزدان انرژي رواني

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

بیماری فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

پندانه های زیبا

پندانه های زیبا

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

داستان کوتاه

داستان کوتاه

باید بدانیم!!!

باید بدانیم!!!

دیدگاه ها.................