9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛ شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

فرق بین عشق ودوست داشتن ازدیدگاه دکتر علی شریعتی

فرق بین عشق ودوست داشتن ازدیدگاه دکتر علی شریعتی

پیش به سوی آرامش

پیش به سوی آرامش

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

برای درمان کمرویی چکار کنیم؟

سیاست های مردانه

سیاست های مردانه

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

خانوم عزیز!!!

خانوم عزیز!!!

دیدگاه ها.................