9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

در درون هر مردی یک مرد آهنین وجود دارد که موقع مشاجره با همسر فعال میشود

اگر موقع مشاجره و عصبانیت مرد ، چه شما  مقصر باشید و چه نباشید، مرد را تایید کنید و یک جمله بگویید
                  

حق با شماست

آن مرد آهنین, درون شوهر فرو کش می کند واو تبدیل به پسر بچه ای خوب ومهربان میگردد.

حالا خانم می تواند در فضایی آرام تر وبه دور از خشونت حرفها ی خود را بزند بدون این که رابطه آسیب ببیند وتنش های زیادی بار بیاید.
از اعجاز این جمله غافل نباشید
با هوش باشید ومرد آهنین درون شوهرتون را رام کنید

 

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

خیانت زنان  به مردان

خیانت زنان به مردان

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

شیوه انتقاد از همسر

شیوه انتقاد از همسر

دیدگاه ها.................