9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

همسران زرنگ

همسران زرنگ

یه خانم رفت خرید
وقتی کیفشو باز کرد تا حساب کنه صندوقدار یه کنترل تلویزیون توی کیفش دید
او (صندوقدار) نتونست کنجکاوی (فضولی) خودشو کنترل کنه
سوال کرد:
شما همیشه کنترل تلویزیون رو با خودتون حمل می کنید؟
خانم جواب داد:
نه، نه همیشه، اما شوهرم نپذیرفت امروز برای خرید منو همراهی کنه...!!!
نکته اخلاقی:
 همسرتون را همراهی کنید

مغازه دار میخنده و همه ی اقلامی را که خانم خریداری کرده بود ازش پس می گیره.
خانم از این عمل شوکه شد و ازمغازه دار پرسید که چکار میکنه؟
مغازه دارگفت:
شوهرتون کارت اعتباری شمارو مسدود کرده.
نکته اخلاقی:
 به سرگرمی های شوهرتون احترام بگذارید

خانم کارت اعتباری شوهرش رو که کش رفته بود از کیفش بیرون آورد (متاسفانه شوهرش کارت خودشو مسدود نکرده بود).
نکته اخلاقی: قدرت همسر را دست کم نگیرید

وقتی خواست از کارت همسرش استفاده کند دستگاه از او خواست تا کدی را که به موبایل همسرش ارسال شده است را وارد کند.
نکته اخلاقی: وقتی مردان در حال شکست هستند ماشین ها از آنها حفاظت میکنند

وقتی خانم با ناراحتی قصد بازگشت به سمت خانه را داشت یک مسیج از موبایل همسرش برایش آمد که کد را برایش فرستاده بود.
سرانجام او اقلام را خرید و با خوشحالی به خانه برگشت

 

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حمایت یا دخالت، مساله این است!

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

دیدگاه ها.................