مشاوره دل آرام

برای تغییر دادن الگوهای فکری خود چکار کنیم

وقتی احساس می کنید که درحال  قضاوت حسادت طمع
 یا امثال آنها هستید می توانید از این
دستور استفاده کنید.

مرحله اول: نفس خود را عوض کنیدهروقت می خواهید الگوهای فکری کهنه خود را تغییر دهید، بهترین راه استفاده از نفساست. تمام عادتهای ذهن به تنفس مربوط هستند و با تغییر نوع نفس، شکل آنها عوضمیشود. برای این منظور به طور عمیق نفس خود را خارج کنید. شکم را به داخل بکشید وهنگامی که نفس را خارج میکنید، در ذهن خود مجسم کنید که الگوی فکری ناپسند از شمادور میشود. به محض اینکه به نفس کشیدن خود دقت می کنید و آن را تغییر می دهید، فکر وقضاوت ناپدید می شود .

مرحله  دوم: حالا هوای تازه را عمیقا وارد ریه های خود کنیداین کار را دو سه بار انجام دهید و ببینید چه اتفاقی می افتد. احساس تازگی عجیبی در شما
پیدا میشود. تفکر منفی و ناپسند شروع به ناپدید شدن می کند. وقتی این کار را انجاممیدهید، مشاهده می کنید که ذهن به جای دیگری حرکت می کند.
این راه برای تغییر دادن الگوهای فکری بسیار موثر است.این دستور ساده را بکار ببرید و از نتیجه آن شگفت زده شوید.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

وقتی صبرتان لبریز می‌شود چه باید بکنید

خانوم عزیز!!!

چرا برخی از ما چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه درد و رنج ماست؟!

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

رژیم غذایی لاغری

عمر «بله عزیزم» مردان چقدر است؟

مهارت کنترل خشم

كسی که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده