مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

اینگونه محبوب قلب همسرتان می شوید

خانوم ها بخونن

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم

چگونه با همسر سیگاری خود رفتار کنیم؟

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

علایم جاده زندگی زناشویی

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

پذيرش مسوليت در زندگي