مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

آقایون ببینند!

راههای آشتی با مردان

خیانت در زناشویی

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

چه عواملی افراد را به سوی طلاق سوق می دهد؟

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین