مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

توقعات بی جا از همسر

مسير خيانت همسران

راههای آشتی با مردان

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

انواع خیانت

اگر رابطه شما اینطوریه ،روش حساب نکنید

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

چگونه با همسرم به تفاهم برسم؟