مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

حریم خصوصی همسران

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی