مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

چگونه با همسر سیگاری خود رفتار کنیم؟

یک زن و شوهر تمام عیار شوید

روشهاي وابسته كردن شوهر

چرخه ی عاطفی مرد و زن

کلیدهای رابطه با خانومتان!

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم

راههای آشتی با مردان

برای عاشق شدن همسرتون نسبت به شما