مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

چگونه زن و شوهر می توانند حامی یکدیگر باشند؟

قابل توجه خانم ها

آقایون ببینند!

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

5 اشتباه بزرگ مردانه در زندگی زناشویی

مرد ها عاشق زنانی می شوند که بتوانند برای او کاری کنند‎