9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

انواع خیانت

انواع خیانت

اگر می خواهید رابطه تان بحرانی نشود،به نکات زیر توجه کنید!!

اگر می خواهید رابطه تان بحرانی نشود،به نکات زیر توجه کنید!!

یک واقعیت تلخ از عشق و عاشقی

یک واقعیت تلخ از عشق و عاشقی

 6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

دیدگاه ها.................