مشاوره دل آرام

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

حمایت یا دخالت، مساله این است!

انواع خیانت

چگونه با زن سرد مزاج رفتار کنیم؟

راز های زنان

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

توقعات بی جا از همسر

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

خانوم ها بخونن

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان