مشاوره دل آرام

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

خانوم ها بخونن

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

طلاق عاطفی و طلاق جنسی

چگونه با همسر بد اخلاق رفتار کنیم؟

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

علل فاصله گرفتن همسران از یکدیگر

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

چگونه با همسرم به تفاهم برسم؟