مشاوره دل آرام

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

راههای آشتی با مردان

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

سیاست های همسرداری

اشتباهات همسران جوان

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

رهايي از خيانت زناشويي