سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

همسران زرنگ

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

همسرداری

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

خیانت در زناشویی