مشاوره دل آرام

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

مهارت_همسردارى

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

چگونه زن و شوهر می توانند حامی یکدیگر باشند؟

همسرداری

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

همسران زرنگ

چطور بیخیال تغییر دادن همسرمان شویم؟