مشاوره دل آرام

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

یک واقعیت تلخ از عشق و عاشقی

جامعه و فرهنگ، تا چه حد در افزایش خیانت زن و شوهر نسبت به هم دخیل هستن

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

اگر به همسرتان بطور جدی در مورد رابطه ای پنهانی شک دارید حتما این مطلب

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

کلیدهای رابطه با خانومتان!

خیانت مردان به زنان

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟