9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

نفرآخر شدن خیلی راحته ...

نفرآخر شدن خیلی راحته ...

فقیر بودن
تنبل بودن
بدبخت بودن
خیلی راحته ، اما تو به دنیا نیومدی که فقیر باشی ، تو به دنیا نیومدی که بدبخت باشی ، تو به دنیا نیومدی که ضعیف باشی
از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن ، اصلا مهم نیست که قبلا چه کسی بودی
 از همین الان شروع کن و همه چیز رو تغییر بده
یادت باشه هیچکس به جز خودت مسوولِ زندگیِ تو نیست ، نه پدرت نه مادرت و نه هیچ کس ِ دیگه
 اولین قدم برایِ تغییر ، پذیرفتنِ تمامِ مسولیتِ زندگیته

 

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

تفاوت ترس و اضطراب

تفاوت ترس و اضطراب

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

آداب معاشرت

آداب معاشرت

ویژگی بیشعورها

ویژگی بیشعورها

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

دیدگاه ها.................