مشاوره دل آرام

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

مقالات مرتبط با این مطلب

فواید عشق وازدواج چیست که افراد محروم فاقد آن هستند؟

قدرت تلقین

چرا برخی از ما چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه درد و رنج ماست؟!

خودشناسی

تاثیرات منفی دوستان ناباب روی افراد

اختلال خواب و راهكارهايی برای خواب راحت

چگونه با دخالت خانواده همسر مقابله کنیم؟

بانو...

نقش خانواده در کاهش اضطراب داوطلبان کنکور