مشاوره دل آرام

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

مقالات مرتبط با این مطلب

برای کنترل عصبانیت خود چگونه عمل کنیم؟

نکات طلایی برای شاد بودن

دید مردان نسبت به زنان!!!

تاثیرات منفی دوستان ناباب روی افراد

دزدی بانک

حتما بخوانید!!!

سرد مزاجی

قدرت تلقین

راههای آرامش ذهن