9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

سرد مزاجی

سرد مزاجی

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

علل ایجاد درد در آلت مردانه

علل ایجاد درد در آلت مردانه

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

دیدگاه ها.................