مشاوره دل آرام

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

مقالات مرتبط با این مطلب

دید مردان نسبت به زنان!!!

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

رژیم غذایی لاغری

4 راه مقابله با استرس

آغاز یک پایان

3 راه حل کاربردی برای مقابله با استرسهای زندگی

منفي بافي ممنوع

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی