مشاوره دل آرام

انواع خیانت

    خیانت_رفتاری
یکی از طرفین با برقراری ارتباط با فردی خارج از چهارچوب خانواده، به همسرش خیانت کند

    خیانت_ذهنی
  فرد در تخیلش مدام به شخص دیگری فکر می‌کند و آن فرد را شخصی ایده‌آل می‌داند و چون در ذهنشان وی را مدام با شریک زندگی خودش مقایسه می‌کند، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می‌خورد و رابطه‌شان رو به سردی می‌رود و درنتیجه برای زندگی مشترکشان خطر به وجود می‌آید.

    خیانت_کلامی
در این نوع خیانت، یکی از طرفین به صورت تلفنی، اینترنتی یا در هر موقعیتی که فراهم شود، با فردی غریبه ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کند. در دنیای امروز این گونه ارتباطات به شدت دیده می‌شوند.

مقالات مرتبط با این مطلب

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

خیانت در زناشویی

چگونه می‌توان زنان را بهتر درک کرد؟

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

زوج ها بخوانند!

راه های طلائی رفع کدورت پس از دعوای خانوادگی.....

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین