مشاوره دل آرام

انواع خیانت

    خیانت_رفتاری
یکی از طرفین با برقراری ارتباط با فردی خارج از چهارچوب خانواده، به همسرش خیانت کند

    خیانت_ذهنی
  فرد در تخیلش مدام به شخص دیگری فکر می‌کند و آن فرد را شخصی ایده‌آل می‌داند و چون در ذهنشان وی را مدام با شریک زندگی خودش مقایسه می‌کند، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می‌خورد و رابطه‌شان رو به سردی می‌رود و درنتیجه برای زندگی مشترکشان خطر به وجود می‌آید.

    خیانت_کلامی
در این نوع خیانت، یکی از طرفین به صورت تلفنی، اینترنتی یا در هر موقعیتی که فراهم شود، با فردی غریبه ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کند. در دنیای امروز این گونه ارتباطات به شدت دیده می‌شوند.

مقالات مرتبط با این مطلب

قابل توجه خانم ها

سیاست های زنانه قسمت دوم

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

حفظ یک رابطه زناشویی موفق سخت ترین نوع رابطه است

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

دوست داشتن واقعی همسر