مشاوره دل آرام

انواع خیانت

    خیانت_رفتاری
یکی از طرفین با برقراری ارتباط با فردی خارج از چهارچوب خانواده، به همسرش خیانت کند

    خیانت_ذهنی
  فرد در تخیلش مدام به شخص دیگری فکر می‌کند و آن فرد را شخصی ایده‌آل می‌داند و چون در ذهنشان وی را مدام با شریک زندگی خودش مقایسه می‌کند، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می‌خورد و رابطه‌شان رو به سردی می‌رود و درنتیجه برای زندگی مشترکشان خطر به وجود می‌آید.

    خیانت_کلامی
در این نوع خیانت، یکی از طرفین به صورت تلفنی، اینترنتی یا در هر موقعیتی که فراهم شود، با فردی غریبه ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کند. در دنیای امروز این گونه ارتباطات به شدت دیده می‌شوند.

مقالات مرتبط با این مطلب

حفظ یک رابطه زناشویی موفق سخت ترین نوع رابطه است

سیاست های زنانه قسمت دوم

علایم جاده زندگی زناشویی

‌ برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

سیاست های همسرداری

برای عاشق شدن همسرتون نسبت به شما

انواع خیانت

چگونه با همسرم به تفاهم برسم؟

چگونه با همسرمان رفیق باشیم؟