مشاوره دل آرام

انواع خیانت

    خیانت_رفتاری
یکی از طرفین با برقراری ارتباط با فردی خارج از چهارچوب خانواده، به همسرش خیانت کند

    خیانت_ذهنی
  فرد در تخیلش مدام به شخص دیگری فکر می‌کند و آن فرد را شخصی ایده‌آل می‌داند و چون در ذهنشان وی را مدام با شریک زندگی خودش مقایسه می‌کند، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می‌خورد و رابطه‌شان رو به سردی می‌رود و درنتیجه برای زندگی مشترکشان خطر به وجود می‌آید.

    خیانت_کلامی
در این نوع خیانت، یکی از طرفین به صورت تلفنی، اینترنتی یا در هر موقعیتی که فراهم شود، با فردی غریبه ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کند. در دنیای امروز این گونه ارتباطات به شدت دیده می‌شوند.

مقالات مرتبط با این مطلب

سیاست های زنانه

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

حریم خصوصی همسران

روابط فرا زناشویی

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

چگونه زن و شوهر می توانند حامی یکدیگر باشند؟

حمایت یا دخالت، مساله این است!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!