9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

انواع خیانت

انواع خیانت

    #خیانت_رفتاری
یکی از طرفین با برقراری ارتباط با فردی خارج از چهارچوب خانواده، به همسرش خیانت کند

    #خیانت_ذهنی
  فرد در تخیلش مدام به شخص دیگری فکر می‌کند و آن فرد را شخصی ایده‌آل می‌داند و چون در ذهنشان وی را مدام با شریک زندگی خودش مقایسه می‌کند، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می‌خورد و رابطه‌شان رو به سردی می‌رود و درنتیجه برای زندگی مشترکشان خطر به وجود می‌آید.

    #خیانت_کلامی
در این نوع خیانت، یکی از طرفین به صورت تلفنی، اینترنتی یا در هر موقعیتی که فراهم شود، با فردی غریبه ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کند. در دنیای امروز این گونه ارتباطات به شدت دیده می‌شوند.

 

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

همسران زرنگ

همسران زرنگ

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

6 نكته برای آرام کردن شوهران خشمگین

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

رفتار با همسر نابارور

رفتار با همسر نابارور

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

دیدگاه ها.................