9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

نشانه های افسردگی در کودکان

نشانه های افسردگی در کودکان

ناخن جویدن، لکنت زبان و شب ادراری از شایع ترین عوارض ناشی از افسردگی و اضطراب در کودکان است. لذا ابتدا توضیحی می دهیم تا بعدتر راهکارها ذکر شود.
چرا کودکان ناخن می جوند؟
حس کنجکاوی، رهایی از استرس، عادت یا تقلید هر کدام می توانند دلیلی بر ناخن جویدن کودک شما باشند. مکیدن انگشت، انگشت داخل بینی کردن، دندان به هم ساییدن، وول خوردن و تیک های عصبی همگی در یک گروه تحت عنوان عادات عصبی طبقه بندی می شوند که شایع ترین آن ها جویدن ناخن یا پوست اطراف آن است.

 نکته: عادات عصبی از جمله ناخن جویدن به صورت ناخودآگاه رخ می دهند و نه از روی عمد.
کودکان نیز مانند بزرگسالان دچار استرس و نگرانی می شوند، اما نوع استرس آن ها با بالغین متفاوت است. حتی کودکانی که در ناز و نعمت زندگی می کنند نیز با چالش هایی از جمله استرس یادگیری، استرس برقراری ارتباط، استرس جدایی و تنهایی و ... مواجه هستند. افراد مختلف در برابر تنش ها و ناهنجاری ها عکس العمل های متفاوت نشان می دهند، کودکان تنها سلاحشان مادر، پدر و دست و دهانشان است، به همین دلیل ناخن جویدن یک راه برای تخفیف استرس در کودکان می باشد.

دوره سنی ناخن جویدن
ناخن جویدن به طور معمول بعد از سه سالگی شروع می شود. به طور میانگین یک چهارم کودکان پیش دبستانی، یک سوم کودکان دبستانی و نیمی از نوجوانان برای مدتی که شامل 6 ماه الی 15 سال است دچار مشکل ناخن جویدن می شوند. با گذشت زمان این رفتار کاهش می یابد به طوری که تنها 10 درصد این کودکان در دوران بلوغ همچنان دچار این مشکل خواهند بود.

عوارض ناخن جویدن
شدت ناخن جویدن معمولا خفیف است، اما در برخی کودکان که ممکن است شدید باشد عوارضی همچون بد شکل شدن ناخن ها و انگشتان، عفونت های ناخن و حتی تغییر شکل دندان ها و بیماری های لثه در پی دارد.

 

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت دوم

7 راه برای درمان لجبازی کودکان قسمت دوم

علت ناخن جویدن چیست؟

علت ناخن جویدن چیست؟

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

8 رفتار سرکوب کننده احساس کودک

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

دیدگاه ها.................