9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

ازدواج با این افراد خطرناک است

ازدواج با این افراد خطرناک است

متاسفانه افراد زیادی وجود دارند که به دلیل ترس از #مشکلات_مالی، نداشتن اعتماد به نفس در پیداکردن ھمسر، شرمندگی از در به‏ دری ، رابطه ای رقت انگیز و حتی آمیخته با سوءرفتار و سوءاستفاده را ادامه میدھند و به طرف مقابل انواع باجھا را میدھند تا با آنھا بماند! بنابراین اگر شما جزو این دسته از افراد ھستید لااقل قبل از آن که وارد ارتباط شوید از خود بپرسید چرا میخواھم به تجرد خود پایان بدھم؟ چرا از مجرد بودن میترسم؟ چرا میخواھم به ھر نحوی شده، ھر خواری و خفتی را تحمل کنم اما مجرد نمانم؟

گرچه مجرد ماندن، برای بیشتر افراد ، چندان مناسب نیست اما #برخی_افراد، به دلیل داشتن برخی ویژگیھا و اختلالات بھتر است تا قبل از این که #درمان_شوند مجرد بمانند.

براى مثال:
- افرادى که دیگران و خصوصاً ھمسر خود را به شدت #کتک_میزنند یا انواع خشونتھاى جسمانى – روانى را در مورد آنھا اعمال مٮکنند، ھمچنین کسانى که #فرزندان_خود را بدون احساس گناه یا ناراحتى، با شدت زیاد جلوى چشم دیگران یا در خفا به باد کتک و ضرب و شتم یا تحقیر شدید میگیرند از این دسته اند.
.
- افرادى که به #ظاھر_آرام_مھربانند اما ھمسر و فرزندان و نزدیکان آنھا ھرگز در آنھا نشانه اى از محبت حقیقى، ھمدلى یا دلسوزى نمی بینند یا کسانى که ناخوآگاه تا جایى که میتوانند خود را از نظر عاطفى از فرزند و ھمسر دور نگه مى دارند و اصلا حاضر نیستند با آنھا و با مسائل، مشکلات و حتى شادى ھاى آنھا قاطى شوند، و تعامل و تبادل احساسى عاطفى و کلامى داشته باشند از این دسته اند.
.
- بالاخره کسانى که وقتى جر و بحث، مشاجره، مشکل یا بحرانى پیش مى آید به شدت به خود آسیب میزنند، مثلاً خود را #ميزنند، با تیغ یا چاقو زخمى میکنند، دست، پا یا انگشتان خود را مى شکنند و حتى دست به خودکشى، خودسوزى و نظایر اینھا مى زنند

موارد فوق در زمره افرادى ھستند که درگیر #اختلالات_روانى نظیر سادیسم، اختلالات اسکیزوئیدى، مازوخیسم و نظایر اینھایند و برقرارى روابط نزدیک، براى خود آنھا یا اطرافیانشان، مضر و حتى خطرناک است.

 

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

چطور مرد محبوبتان را به ازدواج ترغیب کنید

اگر قصد ازدواج دارید

اگر قصد ازدواج دارید

انتخاب صحيح در رابطه

انتخاب صحيح در رابطه

4  «میم» مهم در ازدواج

4 «میم» مهم در ازدواج

ازدواج

ازدواج

ازدواج

ازدواج

دیدگاه ها.................