9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

اجازه دهید نوزادان برای خواب بهتر گریه کنند

اجازه دهید نوزادان برای خواب بهتر گریه کنند

heartبیدار خوابی های طولانی و کلافگی روزانه چالشی همیشگی و آزار دهنده برای والدین است، پدرها و مادرهایی که شب ها هر چه می کنند باز هم از پس نوزاد کم خواب و در حال گریه خود بر نمی آیند. چاره چیست؟

heart گریه کردن؛ شاید تعجب کنید ولی بهترین راه برای خواب کردن نوزادان همین است. به گفته متخصصین، یکی از تکنیک های رفتاری که خاموشی تدریجی نام دارد این است که اجازه دهید هر چه قدر می خواهند گریه کنند تا زمانی که به خواب بروند.
heartهر چند نمی توان منکر این قضیه شد که گریه نوزاد برای والدینش امری ناخوشایند و استرس آور است؛ ولی بی اهمیتی به آن نه تنها موجب خوابیدن سریع تر نوزاد می شود بلکه از عواقب بی خوابی های طولانی مدت در خانواده از جمله افسردگی نیز جلوگیری می کند. در واقع، با این روش والدین به نوزادشان یاد می دهند که چگونه خودش را آرام کند و بخوابد، شیوه ای که برای کودکان سه تا پنج ماه بیشترین کارایی را دارد.

 

چند توصیه مهم برای ازدواج موفق دختران و پسران

چند توصیه مهم برای ازدواج موفق دختران و پسران

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چند نکته مهم برای ازدواج سعادتمندانه

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی  آیند؟

چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی آیند؟

اصول رفت و آمد در دوران عقد

اصول رفت و آمد در دوران عقد

گزارشی درباره یک مانع بزرگ ازدواج

گزارشی درباره یک مانع بزرگ ازدواج

ازدواج با این افراد خطرناک است

ازدواج با این افراد خطرناک است

دیدگاه ها.................