مشاوره دل آرام

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

شناسایی این علائم بسیار حائز اهمیت است.
زیرا زنان آنها را به خود می گیرند و به اشتباه اتفاقات را خیلی وخیم تر از حالتی که هست می پندارند


این سه علامت عبارتند از:
کناره گیری،
غرغر کردن،
سکوت نمودن.
وقتی یکی از این علائم آشکار می گردد،
زن فکر می کند که شوهرش او را دوست ندارد و از این باک دارد که در رابطه زناشویی شان اشکالاتی به وجود آمده است.
در حالی که اگر این نشانه ها خوب تفسیر و درک شوند، می تواند به زن کمک کند تا آرامش و تبحر خود شوهرش را حمایت نماید تا با تنش خود مقابله نموده و به حال عادی خود برگردد

در زنان نیز سه نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است که مردان به اشتباه آن را غلط برداشت می کنند.


نشانه های تنش زنان عبارتند از:
کلافه شدن،
از کوره در رفتن واماندن.
وقتی زنی ناراحت می شود، شوهرش به عوض این که بداند چگونه می تواند به او کمک کند، خودش نیز ناراحت شده و وضع را وخیم تر می کند. از طریق شناخت و یادگرفتن عکس العمل های تنشی در زن و تفسیر صحیح آنها مردان نیز می توانند بیشتر آرامش داشته و در پی حمایت همسران خود برآيند.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

5 اشتباه بزرگ مردانه در زندگی زناشویی

قابل توجه خانم ها

‌ برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

همسرداری

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین