9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

قوانین_دعوا

 ۱. حق نداریم به خانواده‌های هم توهین كنیم.

۲ . حق نداریم مسائل و مشكلات كهنه را مطرح كنیم. در حین دعوا فقط راجع به همان موضوع بحث می‌كنیم.

۳. شام و ناهار نپختن و نخوردن نداریم. همه اعضا باید مثل قبل برای غذا خوردن حاضر باشند.

۴.  سلام و خداحافظی در هر صورت لازم است.

۵. هیچ‌كسی حق ندارد جای خودش را عوض كند.

۶.  هر كسی برای آشتی پیشقدم شود، نفر دیگر باید برایش كادو بخرد.

۷. حق نداریم اشتباه طرف مقابل را تعمیم دهیم؛ مثلا عبارت: «تو همیشه. . . » ممنوع است چون این كار دعوا را به اوج می‌رساند.

۸.  باید به هم فرصت دهیم كه هر فردی راجع به دیدگاهش نسبت به موضوع دعوا پنج دقیقه صحبت كند و طرف دیگر هم پنج دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. در صحبت همدیگر نمی‌پریم. اگر حرفی هم باقی ماند باید به فردا موكول شود تا سر و ته بحث مشخص شود.

 

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

چگونه عشق و شور و حال  دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

 6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

زن و شوهر باید انجام دهند: ۸ وظیفه‌ی متقابل

دیدگاه ها.................