مشاوره دل آرام

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

طبق آخرین یافته ها، تداوم و تکرار 10و اشتباه درطرز تفکر و برقراری ارتباط که افراد مرتکب آن میگردند، توانایی نابود ساختن هر رابطه ای را دارا میباشد:


1- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید.

2- هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد.

3-بی رحمانه خطاها ی شریک زندگی خود را بازگو کردن.

4-تصور آنکه شریک شما می باید نیازهای شما را درک کرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد.

5- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.

6- هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات.

7- فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی اعتنایی کامل.

8-عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود.

9- پافشاری براین عقیده که همواره مطلبی که شما میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسرتان میخواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع میکنید.

10-به گونه ای رفتار میکنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده اید و این شریک شماست که باید تغییر کند.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

همسران زرنگ

چگونه با همسرمان رفیق باشیم؟

توقعات بی جا از همسر

علایم جاده زندگی زناشویی

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

کلیدهای رابطه با خانومتان!

جامعه و فرهنگ، تا چه حد در افزایش خیانت زن و شوهر نسبت به هم دخیل هستن