مشاوره دل آرام

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

مقالات مرتبط با این مطلب

همسران زرنگ

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

جعبه ی زندگی

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

چطور بیخیال تغییر دادن همسرمان شویم؟

چگونه با زن سرد مزاج رفتار کنیم؟

چگونه در زندگی مشترک عمل کنیم؟

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت