مشاوره دل آرام

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

مقالات مرتبط با این مطلب

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

5 قاعده برای ارتباط موثر زوجین

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

زوج ها جوان بخوانند!

دلایل پیمان شکنی زناشویی

زوج ها بخوانند!

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید