9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

جامعه و فرهنگ، تا چه حد در افزایش خیانت زن و شوهر نسبت به هم دخیل هستن

جامعه و فرهنگ، تا چه حد در افزایش خیانت زن و شوهر نسبت به هم دخیل هستن

چطور بیخیال تغییر دادن همسرمان شویم؟

چطور بیخیال تغییر دادن همسرمان شویم؟

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

‌ برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

‌ برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

دیدگاه ها.................