9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

سیاست های همسرداری

سیاست های همسرداری

انواع خیانت

انواع خیانت

دوستت دارم!

دوستت دارم!

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

زوج ها جوان بخوانند!

زوج ها جوان بخوانند!

دیدگاه ها.................