9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

اشتباهات همسران جوان

اشتباهات همسران جوان

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

نقش مهم خواهرشوهر

نقش مهم خواهرشوهر

خیانت مردان به زنان

خیانت مردان به زنان

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

دیدگاه ها.................