9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی(نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

راز های زنان

راز های زنان

همسران زرنگ

همسران زرنگ

دیدگاه ها.................