مشاوره دل آرام

راز های زنان

 ترجمه زبان زنان
بله = نه
نه = بله
شايد = نه
متاسفم = تو متأسف خواهي شد
ما احتياج داريم = من مي خواهم

هركاري دلت مي خواهد بكن = نتيجه اش را بعدا ميبيني

ما بايد حرف بزنيم = من شكايت دارم
بسيار خوب ادامه بده = نمي خواهم ادامه بدهي
اصلا ناراحت نيستم = البته كه ناراحتم مرتيكه

اين آشپزخانه خيلي كوچك و ناراحت است = خانه جديد مي خواهم

اينجاهام خيلي چاق شده = به من بگو زيبا هستم

دوستم_داري؟ = مي خواهم چيز گران قيمت از تو بخواهم

تا يك دقيقه آماده مي شوم = كفش هايت را در آور و برنامه ات را در تلويزيون تماشا كن

 

مقالات مرتبط با این مطلب

زوج ها جوان بخوانند!

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

سیاست های زنانه

خیانت مردان به زنان

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

جعبه ی زندگی

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد