مشاوره دل آرام

راز های زنان

 ترجمه زبان زنان
بله = نه
نه = بله
شايد = نه
متاسفم = تو متأسف خواهي شد
ما احتياج داريم = من مي خواهم

هركاري دلت مي خواهد بكن = نتيجه اش را بعدا ميبيني

ما بايد حرف بزنيم = من شكايت دارم
بسيار خوب ادامه بده = نمي خواهم ادامه بدهي
اصلا ناراحت نيستم = البته كه ناراحتم مرتيكه

اين آشپزخانه خيلي كوچك و ناراحت است = خانه جديد مي خواهم

اينجاهام خيلي چاق شده = به من بگو زيبا هستم

دوستم_داري؟ = مي خواهم چيز گران قيمت از تو بخواهم

تا يك دقيقه آماده مي شوم = كفش هايت را در آور و برنامه ات را در تلويزيون تماشا كن

 

مقالات مرتبط با این مطلب

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

چگونه عزيز همسرمان باشيم؟

آنچه زنان باید دقت کنند

یک زن و شوهر تمام عیار شوید

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

خیانت یعنی:

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!