9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

09100973759 مشاوره رایگان

09100973763 مشاوره رایگان

email

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

دوست داشتن واقعی همسر

دوست داشتن واقعی همسر

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

کلیدهای رابطه با خانومتان!

کلیدهای رابطه با خانومتان!

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

دیدگاه ها.................