9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

زوج ها جوان بخوانند!

زوج ها جوان بخوانند!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

مسير خيانت همسران

مسير خيانت همسران

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

توقعات بی جا از همسر

توقعات بی جا از همسر

دیدگاه ها.................