9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

 برای وفادار ماندن شوهر چکار  باید کرد؟

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

خیانت در زناشویی

خیانت در زناشویی

جعبه ی زندگی

جعبه ی زندگی

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

در مردان سه علامت و یا نشانه اصلی مشخص کننده وجود تنش است :

دیدگاه ها.................