9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

ریشه یابی و درمان حسادت عاشقانه

پذيرش مسوليت در زندگي

پذيرش مسوليت در زندگي

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

دوست داشتن واقعی همسر

دوست داشتن واقعی همسر

راز های زنان

راز های زنان

دیدگاه ها.................