مشاوره دل آرام

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

چه عواملی افراد را به سوی طلاق سوق می دهد؟

سیاست های زنانه قسمت دوم

طلاق عاطفی و طلاق جنسی

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم

خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

چگونه زندگی زناشویی خود را تباه كنیم