9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

خانوم ها بخونن

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

پذيرش مسوليت در زندگي

پذيرش مسوليت در زندگي

چرخه ی عاطفی مرد و زن

چرخه ی عاطفی مرد و زن

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

رفتار با همسر نابارور

رفتار با همسر نابارور

دلایل پیمان شکنی زناشویی

دلایل پیمان شکنی زناشویی

دیدگاه ها.................