مشاوره دل آرام

خانوم ها بخونن

نمیگم ابجیہ گلم:

 موهاتو بپوش...

 گردنتو بپوش...

 آرایش نڪن...

لباس تنگ نپوش...

 فقط میگم:

 تو  قـــیمـــــت دارے...

 حراجے ڪہ نیست....

اجازه نده ❪ هرڪسے❫....

 ❪هـــــرنگاه ڪثیفے ❫ بهت بندازه...

 

مقالات مرتبط با این مطلب

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

زوج ها بخوانند!

همه همسر زیبا می خواهند

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

سیاست های زنانه

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

خانوم ها بخونن