مشاوره دل آرام

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

1- شما مي‌توانيد به راحتي درباره فكرهايتان حرف بزنيد
 2- هر كدام فضاي خودتان را هم داريد
 3- شما دعوا مي‌كنيد!
 4- خودتان را هم دوست داريد
 5- با هم تصميم مي‌گيريد
 6- شما از بودن با هم لذت مي‌بريد
 7- رابطه شما متعادل است
 8- با يكديگر با مهرباني رفتار مي‌كنيد
 9- به يكديگر اطمينان داريد
 10- شما اجازه عبور از مسائل را مي‌دهيد
 11- شما صميمي هستيد
 12- رابطه شما محل امن شماست
 13- شما با شريك زندگي‌تان حرف مي‌زنيد
 14- شما كلمات جادويي را به هم مي‌گوئيد

مقالات مرتبط با این مطلب

همسران زرنگ

چگونه با زن سرد مزاج رفتار کنیم؟

خیانت یعنی:

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

چگونه یک زوج خوشبخت شویم؟

چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟