9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

1- شما مي‌توانيد به راحتي درباره فكرهايتان حرف بزنيد
 2- هر كدام فضاي خودتان را هم داريد
 3- شما دعوا مي‌كنيد!
 4- خودتان را هم دوست داريد
 5- با هم تصميم مي‌گيريد
 6- شما از بودن با هم لذت مي‌بريد
 7- رابطه شما متعادل است
 8- با يكديگر با مهرباني رفتار مي‌كنيد
 9- به يكديگر اطمينان داريد
 10- شما اجازه عبور از مسائل را مي‌دهيد
 11- شما صميمي هستيد
 12- رابطه شما محل امن شماست
 13- شما با شريك زندگي‌تان حرف مي‌زنيد
 14- شما كلمات جادويي را به هم مي‌گوئيد

 

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

چگونه عشق و شور و حال  دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

چگونه عشق و شور و حال دوران نامزدی را بعد ازدواج حفظ کنیم؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

دلایل پیمان شکنی زناشویی

دلایل پیمان شکنی زناشویی

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

دیدگاه ها.................