9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

1- شما مي‌توانيد به راحتي درباره فكرهايتان حرف بزنيد
 2- هر كدام فضاي خودتان را هم داريد
 3- شما دعوا مي‌كنيد!
 4- خودتان را هم دوست داريد
 5- با هم تصميم مي‌گيريد
 6- شما از بودن با هم لذت مي‌بريد
 7- رابطه شما متعادل است
 8- با يكديگر با مهرباني رفتار مي‌كنيد
 9- به يكديگر اطمينان داريد
 10- شما اجازه عبور از مسائل را مي‌دهيد
 11- شما صميمي هستيد
 12- رابطه شما محل امن شماست
 13- شما با شريك زندگي‌تان حرف مي‌زنيد
 14- شما كلمات جادويي را به هم مي‌گوئيد

 

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

آنچه زنان باید دقت کنند

آنچه زنان باید دقت کنند

دلایل پیمان شکنی زناشویی

دلایل پیمان شکنی زناشویی

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

راز های زنان

راز های زنان

یک روح هستیم در 2 جسم

یک روح هستیم در 2 جسم

دیدگاه ها.................