مشاوره دل آرام

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

1- شما مي‌توانيد به راحتي درباره فكرهايتان حرف بزنيد
 2- هر كدام فضاي خودتان را هم داريد
 3- شما دعوا مي‌كنيد!
 4- خودتان را هم دوست داريد
 5- با هم تصميم مي‌گيريد
 6- شما از بودن با هم لذت مي‌بريد
 7- رابطه شما متعادل است
 8- با يكديگر با مهرباني رفتار مي‌كنيد
 9- به يكديگر اطمينان داريد
 10- شما اجازه عبور از مسائل را مي‌دهيد
 11- شما صميمي هستيد
 12- رابطه شما محل امن شماست
 13- شما با شريك زندگي‌تان حرف مي‌زنيد
 14- شما كلمات جادويي را به هم مي‌گوئيد

مقالات مرتبط با این مطلب

سیاست های رفتاری همسرداري

علت گرايش مردها به دو زن چيست ؟

خیانت مردان به زنان

انواع خیانت

همه همسر زیبا می خواهند

حریم خصوصی همسران

آیا رابطه بلند مدت با همسرتان میخواهید؟

سیاست های زنانه قسمت اول

10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود