مشاوره دل آرام

14 نشانه یک رابطه عاطفی سالم

1- شما مي‌توانيد به راحتي درباره فكرهايتان حرف بزنيد
 2- هر كدام فضاي خودتان را هم داريد
 3- شما دعوا مي‌كنيد!
 4- خودتان را هم دوست داريد
 5- با هم تصميم مي‌گيريد
 6- شما از بودن با هم لذت مي‌بريد
 7- رابطه شما متعادل است
 8- با يكديگر با مهرباني رفتار مي‌كنيد
 9- به يكديگر اطمينان داريد
 10- شما اجازه عبور از مسائل را مي‌دهيد
 11- شما صميمي هستيد
 12- رابطه شما محل امن شماست
 13- شما با شريك زندگي‌تان حرف مي‌زنيد
 14- شما كلمات جادويي را به هم مي‌گوئيد

مقالات مرتبط با این مطلب

شیوه انتقاد از همسر

جعبه ی زندگی

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

برای وفادار ماندن شوهر چکار باید کرد؟

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

مرد ها عاشق زنانی می شوند که بتوانند برای او کاری کنند‎

دوستت دارم!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!