مشاوره دل آرام

15 نوع عشق ثابت شده

عشق حیرانی : اصطلاح حیرانی (Agape) توسط مسیحیان اولیه (و به خصوص یونانیان، ریشه این کلمه یونانی است) برای اشاره به پذیرش بی قید و شرط و دوست داشتن یک فرد اطلاق شده‌است. این نوع از عشق بر اساس تصمیم و نه احساسات شکل می‌گیرد.

عشق با وقار : نوعی رفتار مودبانه وموقرانه که در اواخر قرون وسطی در مورد خانم‌ها و عاشقان آنها به کار می‌رفت.

عشق دروغین : نوعی عشق نادرست با هدف کسب مادیات(می توان مفهوم عشق را برای این نوع، قائل نشد.

عشق جنسی (eros) : میل جنسی نسبت به یک فرد

عشق به خانواده : عشق به افراد خانواده و مهربانی به آنها

عشق آزاد : رابطه جنسی بر اساس انتخاب فرد که محدود به ازدواج نمی‌شود.

شیفتگی : در عهد جدید به معنای عشق احساسی مشروط به کار می‌رود یعنی «دوستت دارم چون…».

عشق افلاطونی : یک رابطه نزدیک که درآن رابطه جنسی وجود ندارد یا سرکوب یا محدود شده‌است.

عشق ظاهری : رابطه عاشقانه‌ای که در آن پختگی لازم وجود ندارد و «راستین» نیست. این کلمه دارای بار معنایی منفی است و تاکید دارد که عشق در دوران جوانی معمولاً کمتر راستین و واقعی است.

عشق به مذهب : تعهد و دوست داشتن خدا یا مذهب

عشق رومانتیک : علاقه‌ای که ترکیبی از صمیمیت و میل جنسی است

عشق راستین : عشق بدون قید و شرط یا انگیزه خاص. دوست داشتن فرد فقط به خاطر خود و نه رفتارها یا عقایدش. همچنین به عشق بی قید و شرط اشاره دارد.

عشق یک طرفه : مهرعاطفه‌ای که یک طرفه‌است

شهوت : عاطفه بر اساس شهوت و تمایل به ارضای نفس.

عشق لحظه‌ای : عشقی که در لحظه‌ای که فرد برای اولین بار با فردی تماس می‌گیرد به وجود می‌آید. از این عشق به مراتب در داستانها و ادبیات یاد شده‌است وبه “ love at first sight ” معروف است

مقالات مرتبط با این مطلب

كسی که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

برای تغییر دادن الگوهای فکری خود چکار کنیم

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

دیگران را ببخشید…

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

امیل دورکیم و دلایل بدبختی بشر