9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

 10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

 

‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

نهال عشق را بارور کنیم!

نهال عشق را بارور کنیم!

  عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي

غذاهایی که مردان حتما باید بخورند

غذاهایی که مردان حتما باید بخورند

اختلاف سنی بالا زوجین و مشکل روابط جنسی

اختلاف سنی بالا زوجین و مشکل روابط جنسی

دیدگاه ها.................