10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

مقالات مرتبط با این مطلب

رابطه ى رنگ چشم با شدت شهوت شخص مقابل

آقایان بدانند!!!

‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

نگرانی مردان نسبت به اندازه آلت خود!

تحریک زنان تابع سه مرحله است

8 اشتباه زنانه در رابطه جنسی و راه حل آنها

نهال عشق را بارور کنیم!

چند روش موثر ترک عادت خود ارضایي

عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی: