مشاوره دل آرام

10 ویژگی همسر ایده آل در روابط جنسی

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند
 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت میکنند
 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند
 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند
 مردهایی که با موهای همسرشان بازی میکنند.
 مردهایی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند
 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت میبرند
 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنند
 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند
 مردهایی که به همسرشان وفادارند

مقالات مرتبط با این مطلب

تحریک زنان تابع سه مرحله است

فواید بغل کردن

غذاهایی که مردان حتما باید بخورند

كلمات سحر آميز قبل رابطه جنسي

برای درمان اعتیاد به خود ارضایی چه کنم؟

با بی توجهی همسرم چه کنم؟

علل سرد مزاجی در زنان!

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

در شبــــــ زفافــــــ چــــــه ڪنیــــم؟؟